Perkaitan dan Algebra Set 9

Soalan 1:

Yang manakah yang benar mengenai lajur


Soalan 2:

Antara yang berikut, koordinat manakah yang mempunyai lajur 8 ?


Soalan 3:

Apakah koordinat 3 unit mencancang dan 2 unit mengufuk dari D?


Soalan 4:

(3, 5). Yang manakah yang mewakili lajur


Soalan 5:

Yang manakah yang BENAR mengenai baris?


Soalan 6:

Berdasarkan koordinat (8,1), yang manakah yang berdudukan di paksi-y?


Soalan 7:

Antara yang berikut, koordinat manakah yang mempunyai baris 9?


Soalan 8:

(0, 7). Yang manakah yang berkedudukan di paksi-x ?


Soalan 9:

Antara yang berikut, yang manakah yang mempunyai jarak 4 unit?


Soalan 10:

Titik M (3, 5) dan N (p, q) terletak pada baris yang sama pada satah Cartes. Apakah nilai N yang mungkin?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 6
10 soalan
206 kali dilihat
25 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 30850

UjiMinda @ Facebook