Sukatan dan Geometri Set 7

Soalan 1:

15.6 kg + 350 g - 1700 g = ?


Soalan 2:

56.9 km = ____ m


Soalan 3:

1/5 daripada 600 ml ialah


Soalan 4:

Sebuah kereta memerlukan 20 liter petrol untuk bergerak sejauh 160 km. Berapakah isipadu petrol yang diperlukan untuk bergerak sejauh 240 km?


Soalan 5:

2 kg 500 g + 7 kg 800 g = ?


Soalan 6:

70% daripada 828 cm ialah


Soalan 7:

Antara yang berikut, yang manakah penukaran unit yang BETUL


Soalan 8:

Jumlah berat 2 orang murid perempuan ialah 60 kg, manakala berat 3 orang murid lelaki ialah 175 kg. Hitung purata berat kesemua murid


Soalan 9:

Puan Zaitun membeli 352 kampit beras untuk diagihkan kepada rumah anak yatim. Setiap kampit beras mempunyai jisim 10 kg. Kemudian, dia mengagihkan beras tersebut kepada 4 buah rumah anak yatim. Berapakah jisim beras yang diterima oleh sebuah rumah anak yatim?


Soalan 10:

Bekas X mempunyai berat 6.3 kg manakala bekas Y mempunyai berat 900 g. Berapakah bilangan bekas Y yang perlu ditambah supaya sama dengan berat bekas X?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 6
10 soalan
165 kali dilihat
26 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook