Nombor dan Operasi Set 4

Soalan 1:

20% daripada 960 ialah


Soalan 2:

Hitungkan 35% daripada RM 5000


Soalan 3:

Lengkapkan 55% daripada ____ = 9900


Soalan 4:

30% daripada 16500 biji cili yang telah dipetik dari kebun Pak Hamid didapati telah rosak. Berapakah jumlah cili yang masih rosak tersebut? 


Soalan 5:

7.4% x 2500 = ?


Soalan 6:

Puan Hamisah membeli reben yang mempunyai 4.2 m panjang. Dia telah menggunakan 30% daripada reben tersebut untuk mengikat hadiah, 42 cm digunakan untuk mengikat buku dan selebihnya digubah menjadi bunga. Berapakah peratus reben yang digunakan untuk menggubah bunga?


Soalan 7:

Encik Sudir menyimpan wang sebanyak RM 15000 di dalam akaun simpanan tetap. Setelah setahun beliau mendapati wang dalam akaunnya menjadi RM 15900. Berapakah kadar faedah yang telah diperoleh bagi simpanannya bagi tempoh setahun?


Soalan 8:

Sebuah kilang mempunyai 680 orang pekerja. 35% daripada pekerja tersebut ialah pekerja lelaki. Hitungkan bilangan pekerja wanita kilang tersebut


Soalan 9:

Cari peratus 400 biji guli daripada 2000 biji guli


Soalan 10:

70% diskaun daripada RM 500 ialah


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 6
10 soalan
158 kali dilihat
5 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 30850

UjiMinda @ Facebook