Nombor dan Operasi Set 1

Soalan 1:

3708 x 52 = ?


Soalan 2:

X - 24 480


Soalan 3:

Antara yang berikut yang manakah betul jika 23702 dibundarkan kepada ratus terdekat?


Soalan 4:

Nombor yang manakah merupakan nombor perdana?


Soalan 5:

Senarai nombor perdana yang manakah BETUL


Soalan 6:

Yang manakah adalah BENAR apabila nombor ini dicerakinkan

700000 + 90000 + 3000 + 100 + 30 + 5


Soalan 7:

355


Soalan 8:

Nilai digit bagi 8 dalam 9785802


Soalan 9:

Sebuah syarikat telah mengedarkan 1.67 juta alat tulis. 3/4 juta daripadanya ialah pen, 1/4 juta pembaris dan selebihnya adalah pensel. Hitungkan bilangan pensel yang diedarkan oleh syarikat itu


Soalan 10:

Semua nombor perdana di bawah adalah benar KECUALI


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 6
10 soalan
1077 kali dilihat
245 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 30850

UjiMinda @ Facebook