Sukatan dan Geometri Set 15

Soalan 1:

Namakan poligon yang mempunyai 7 sisi


Soalan 2:

Nyatakan bilangan bucu yang ada pada sebuah heksagon


Soalan 3:

Hitung isi padu sebuah kuboid yang berukuran 5 cm x 4 cm x 3 cm


Soalan 4:

Kubus A bersisi 2 cm bersamaan dengan ___ kali kubus B yang mempunyai isipadu 192 cm


Soalan 5:

Sebuah kotak hadiah P mempunyai panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Hitung perimeter, dalam cm, bagi kotak hadiah itu


Soalan 6:

Bentuk 3D manakah yang mempunyai bilangan bucu yang sama?


Soalan 7:

Luas permukaan sebuah kotak ialah 56 cm


Soalan 8:

Sebuah pinggan kaca mempunyai 6 sisi yang sama panjang. Jika perimeter pinggan itu ialah 72 cm, berapakah panjang, dalam cm, bagi setiap sisi pinggan itu?


Soalan 9:

Nyatakan 2 gabungan poligon yang membentuk piramid


Soalan 10:

Sebuah papan dam permainan mempunyai keluasan 49 cm


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
182 kali dilihat
6 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook