Sukatan dan Geometri Set 11

Soalan 1:

73 dekad 8 tahun


Soalan 2:

Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 manakala Indonesia mencapai kemerdekaan pada 1 September 1945. Hitung beza tempoh kemerdekaan antara dua buah negara itu. Beri jawapan dalam dekad dan tahun


Soalan 3:

Umur abang ialah 15 tahun 7 bulan pada tahun 2020. Umur ayah pula tiga kali lebih dari umur abang pada tahun itu. Berapakah umur ayah pada tahun itu?


Soalan 4:

Ujian Matematik yang dijalankan pada bulan Mac mempunyai 40 soalan objektif. Sekiranya setiap soalan perlu disiapkan dalam masa 2 minit 30 saat, berapakah jumlah masa yang diperlukan untuk 40 soalan itu?


Soalan 5:

51 abad 47 tahun - 3 abad - 14 abad 67 tahun = ?


Soalan 6:

Manakah antara pernyataan berikut yang SALAH


Soalan 7:

Jangka hayat bagi haiwan A ialah 40 dekad 4 tahun manakala jangka hayat bagi haiwan B ialah 13 dekad 8 tahun. Hitung beza hayat kedua-dua haiwan tersebut, dalam dekad dan tahun


Soalan 8:

Ada berapa dekad dalam 240 abad?


Soalan 9:

Tanah yang terbiar di kawasan rumah pusaka atok berusia 125 tahun. Nyatakan usia tanah itu dalam dekad dan tahun


Soalan 10:

62 dekad


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
262 kali dilihat
10 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook