Nombor dan Operasi Set 10

Soalan 1:

RM 68702 + RM 362000 + RM 9500 = ?


Soalan 2:

RM 7032


Soalan 3:

Akmal perlu membayar pinjaman pelajarannya yang berjumlah RM 47040 dalam tempoh 14 tahun. Hitung jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 7 bulan.


Soalan 4:

____ + RM 63590 + RM 129360 = RM 202768


Soalan 5:

Pendapatan Encik Baba dalam setahun ialah RM 47760. Pendapatannya bagi setiap bulan adalah sama. Berapakah pendapatannya dalam tempoh 5 bulan ?


Soalan 6:

RM 243.10 x 6 - RM 47.30 = ?


Soalan 7:

Dua buah syarikat masing-masing telah menderma RM 4820 dan RM 8680 kepada 6 buah sekolah. Setiap sekolah menerima jumlah wang yang sama. Berapakah wang yang diterima oleh setiap sekolah itu?


Soalan 8:

Hitung bilangan wang RM 10 yang terdapat dalam RM 140270


Soalan 9:

RM 242108.20 - Y - RM 726.40 = RM 216821.30. Hitung nilai Y ?


Soalan 10:

Peti ais jenama X adalah RM 746 lebih mahal daripada peti ais jenama Z tetapi kurang RM 120 daripada pet ais jenama Y. Harga peti ais jenama Y ialah RM 2069.90. Hitung harga bagi peti ais jenama Z.


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
134 kali dilihat
9 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook