Nombor dan Operasi Set 9

Soalan 1:

Tukarkan 7/100 dalam bentuk peratus


Soalan 2:

Apakah 272% dalam bentuk nombor bercampur?


Soalan 3:

Satu ujian Matmatik terdiri daripada 40 soalan. Azlin telah menjawab 80 % daripada soalan itu dengan betul. Berapakah soalan yang dia salah?


Soalan 4:

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai 40 ?


Soalan 5:

Di dalam sebuah sekolah ada 620 orang murid. 80% daripada murid itu adalah perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki?


Soalan 6:

Tukarkan 365% ke dalam bentuk pecahan


Soalan 7:

____ daripada 4800 ialah 230.4


Soalan 8:

Markah untuk lulus ujian komputer semasa mengambil lesen memandu ialah pelajar harus berjaya menjawab 42 soalan daripada 50 soalan kesemuanya. Berapa peratus markah yang pelajar peroleh sekiranya berjaya menjawab 42/50? 


Soalan 9:

Gaji Halimah ialah RM4600 sebulan. Dia menggunakan 45% daripada gajinya untuk membayar bil dan sewa rumahnya. Hitung wang yang digunakan untuk membayar bil dan sewa rumahnya


Soalan 10:

Antara berikut, yang manakah lebih daripada 2/5?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
142 kali dilihat
12 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook