Nombor dan Operasi Set 7

Soalan 1:

1 1/8 + 3/8 = ?


Soalan 2:

2/5 daripada 85 buah buku = ____ buah buku.


Soalan 3:

Antara yang berikut, yang manakah hasil tambah 3 2/3?


Soalan 4:

Sebuah cerek mengandungi 5 7/8 liter air. 3 1/4 liter air itu dituang ke dalam bekas A dan 2 1/2 liter air itu dituang ke dalam bekas B. Berapa banyakkah air dalam liter, yang tinggal di dalam cerek itu?


Soalan 5:

Antara berikut, yang manakah SALAH


Soalan 6:

Aizudin ada 7 1/8 batang pensel. Dia memberikan 1/2 penselnya kepada enam orang rakannya. Berapa batangkah baki pensel Aizudin?


Soalan 7:

2/3 daripada 255 kilogram ialah?


Soalan 8:

Sebuah kelas ada 28 orang murid. 1/4 daripada murid itu suka minum susu dan selebihnya suka minum milo. Kira bilangan murid yang suka minum milo.


Soalan 9:

Cari jumlah bagi 4 1/8, 1/2 dan 1 6/8 = ?


Soalan 10:

Manakah antara berikut menghasilkan jawapan 1 2/5?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
125 kali dilihat
9 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook