Nombor dan Operasi Set 4

Soalan 1:

11078 x 20 = ?


Soalan 2:

Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai paling besar?


Soalan 3:

Sebanyak 172000 kuntum bunga ros diedarkan kepada 5 buah kedai dalam tempoh sebulan. Berapakah jumlah kesemua ros yang diedarkan?


Soalan 4:

Bundarkan hasil darab 54288 dengan 6 kepada ribu yang terdekat


Soalan 5:

Kesemua di bawah adalah benar KECUALI


Soalan 6:

Sebuah rumah dapat memuatkan 1200 marmar putih. Berapakah buah rumah yang dapat memuatkan 432 ribu marmar putih?


Soalan 7:

Lengkapkan ____ x 43654 = 305578


Soalan 8:

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai hasil yang terkecil?


Soalan 9:

Yang manakah menghasilkan kurang daripada 600000?


Soalan 10:

Sebuah kilang menghasilkan 30000 rim kertas putih dan 25200 rim kertas berwarna sehari. Berapakah jumlah kertas putih dan berwarna dihasilkan dalam tempoh 2 minggu?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 5
10 soalan
509 kali dilihat
118 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook