Sukatan dan Geometri Set 15

Soalan 1:

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai isi padu 125 cm


Soalan 2:

Kirakan isipadu bagi kubus yang mempunyai sisi 5 cm


Soalan 3:

Sebuah bilik mempunyai keluasan 45 m


Soalan 4:

Namakan pepejal berikut

6 satah rata, 8 bucu, 12 sisi sama panjang

Soalan 5:

Luas sebuah gelanggang ialah 45 m


Soalan 6:

Sekeping kad berbentuk segi empat tepat mempunyai ukuran 8 cm panjang dan 4 cm lebar. 8 keping kad yang sama dibeli oleh Samsudin. Hitungkan perimeter 8 keping kad tersebut.


Soalan 7:

Luas ruang tamu rumah Que adalah 2 kali ganda luas bahagian dapur rumahnya. Jika luas ruang tamu ialah 84 m


Soalan 8:

Sebuah almari berukuran 3 m panjang, 2 m lebar dan 1.5 m tinggi. Berapakah isi padu almari tersebut?


Soalan 9:

Man menerima sebuah hadiah berbentuk kubus. Jika isi padu sebuah kubus ialah 729 cm


Soalan 10:

Sebuah padang segi empat tepat ialah 90 m panjang dan 40 m lebar. Cari luas padang tersebut


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
128 kali dilihat
4 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook