Sukatan dan Geometri Set 13

Soalan 1:

4800 g x 9 = ___ kg


Soalan 2:

4 x 1800 g


Soalan 3:

Tukarkan 3.5 kg kepada gram


Soalan 4:

Berat 2 bungkus hadiah ialah 10 kg 160 g. Berapakah berat bagi 8 bungkus hadiah yang sama ?


Soalan 5:

Antara berikut, yang manakah paling hampir dengan 6 kg ?


Soalan 6:

Encik Rayyan membeli 100 buah batu bata untuk membuat sebuah stor di belakang rumah. Jika jisim 100 buah baru bata tersebut ialah 730 kg, hitungkan jisim bagi sebuah batu bata


Soalan 7:

Antara berikut, yang manakah yang TIDAK BENAR


Soalan 8:

Jisim sebiji tembikai ialah 5 kali ganda daripada sebiji epal. Jika sebiji epal ialah 280 g, berapakah jisim sebiji tembikai itu?


Soalan 9:

3 kg 250 g x 6 = ?


Soalan 10:

Berat sebuah bot ialah 50 kg 200 g. Seramai 4 orang pelancong yang mempunyai jisim 209 kg menaiki bot tersebut. Tiba di sebuah pulau, 2 orang pelancong yang berjisim 50 kg dan 43 kg turun daripada bot tersebut. Berapakah jisim bot sekarang?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
113 kali dilihat
3 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook