Sukatan dan Geometri Set 12

Soalan 1:

Darabkan 15 km 235 m dengan 8


Soalan 2:

6.8 km = ___ m


Soalan 3:

16 cm 3 mm + 32 cm 9 mm = ?


Soalan 4:

Puan Murni menjahit 7 helai sapu tangan. Setiap helai sapu tangan memerlukan 24 cm 5 mm kain. Hitung panjang dalam cm dan mm, kain yang diperlukan


Soalan 5:

Encik Bakri memandu sejauh 95 km 350 m dari Cheras ke Nilai. Dia kemudiannya meneruskan perjalanannya sejauh 100 km 500 m dari Nilai ke Johor Bahru. Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh Encik Bakri?


Soalan 6:

Antara berikut, yang manakah BETUL


Soalan 7:

Jumlah panjang bagi tali A dan B alah 40 cm 4 mm. Panjang tali A ialah 9 cm 2 mm. Berapakah panjang tali B?


Soalan 8:

Sekeping bendera mempunyai panjang 1.5 m. Cikgu Siti membeli 12 keping bendera yang sama besar. Berapakah jumlah panjang kesemua bendera tersebut?


Soalan 9:

3 km 65 m - 2 km 450 m = ?


Soalan 10:

Seutas tali dipotong sama panjang kepada 6 bahagian yang sama panjang. Jika setiap bahagian dipotong 25 cm, berapakah panjang asal tali tersebut sebelum dipotong?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
111 kali dilihat
3 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook