Nombor dan Operasi Set 9

Soalan 1:

Tukarkan 35% kepada nombor perpuluhan


Soalan 2:

Nyatakan jawapan dalam bentuk peratus, 1/10 + 0.2 = ?


Soalan 3:

Setiap bulan Puan Maimun memperuntukkan 37% daripada gajinya untuk membayar kereta. Hitungkan peratus gaji yang tinggal.


Soalan 4:

Hitung 0.66 + 15% dan berikan jawapan dalam bentuk perpuluhan


Soalan 5:

3/100 +65 % = ?


Soalan 6:

Samsul menerima wang sebanyak RM500 sebagai pemenang pertandingan melukis poster sempena Hari Kebangsaan. Dia menyimpan 60% daripada wang tersebut. Kirakan berapakah wang yang Samsul simpan?


Soalan 7:

Hitungkan 28% daripada 200 biji limau


Soalan 8:

Antara berikut, yang manakah BENAR


Soalan 9:

0.56+ 25% = ?


Soalan 10:

75/100 + 13% = ?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
137 kali dilihat
8 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook