Nombor dan Operasi Set 2

Soalan 1:

50 ribu + 2 puluh ribu + 7 ratus = ?


Soalan 2:

583 + 12064 + 29716 = ?


Soalan 3:

Hitung hasil tambah 26321 dan 11271


Soalan 4:

Antara berikut, yang manakah betul?


Soalan 5:

Antara berikut, yang manakah hasil tambahnya paling hampir dengan 60000?


Soalan 6:

____ + 23407 = 93249


Soalan 7:

Berapakah harus ditambah kepada 42118 supaya menjadi 80000?


Soalan 8:

Kandang A mempunyai 21315 ekor kambing. Kandang B dan C masing-masing mempunyai 16397 dan 13464 ekor kambing. Hitung bilangan kambing yang ada dalama ketiga-tiga kandang itu.


Soalan 9:

Sebuah kilang mengeluarkan 65344 buah telefon pintar. Kilang tersebut menambahkan lagi jumlah pengeluaran sebanyak 10200 buah telefon pintar setelah mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada pengguna. Berapakah jumlah telefon pintar yang dikeluarkan oleh kilang itu?


Soalan 10:

Antara berikut, yang manakah yang BETUL?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
319 kali dilihat
61 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook