Nombor dan Operasi Set 1

Soalan 1:

Nilai bagi digit 6 dalam nombor 96725 ialah


Soalan 2:

Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menurun?


Soalan 3:

Nombor 79987 dibundarkan kepada ratus yang terdekat ialah


Soalan 4:

Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menaik?


Soalan 5:

Tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas ditulis dalam angka ialah


Soalan 6:

Apakah nombor yang terletak di antara 14372 dan 14421?


Soalan 7:

Bundarkan 58397 kepada puluh ribu terdekat


Soalan 8:

Bekas P mempunyai berat 13714g. Bekas R lebih ringan daripada Bekas P. Berapakah anggaran berat Bekas R?


Soalan 9:

Lengkapkan 4000, ____, 16000, 32000, 64000


Soalan 10:

16579 = 1 puluh ribu + 6 ribu + ____ + 7 puluh + 9 sa


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 4
10 soalan
906 kali dilihat
258 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook