- Latihan 2 1/2

Soalan 1:

'Satu juta empat ratus sebelas ribu dua puluh' ditulis dalam angka ialah

'One million four hundred eleven thousand and twenty' in numeral is


Soalan 2:

Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

Calculate the perimeter, in cm, of the shaded region.


Soalan 3:

-


Soalan 4:

Antara berikut, yang manakah hasil darabnya adalah 0.18?

Which of the following the product is 0.18?


Soalan 5:

7kg 9g =


Soalan 6:

-


Soalan 7:

Tukar 3⅖ kepada peratus

Convert 3⅖ into percentage


Soalan 8:

Nombor yang mempunyai digit 3 pada nilai tempat ratus ribu ialah

The number which has the digit 3 in the place value of hundred thousand is


Soalan 9:

-


Soalan 10:

4 ratus ribu + 7 ribu × 2 puluh =

4 hundred thousands + 7 thousands × 2 tens =


Soalan 11:

Antara berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ringgit terdekat menjadi RM 765?

Which of the following, when rounded up to the nearest ringgit is RM 765?


Soalan 12:

-


Soalan 13:

-


Soalan 14:

-


Soalan 15:

Apakah kebolehjadian bagi peristiwa "mendapat nombor genap daripada balingan sebiji dadu"?

What is the likelihood of an event "getting an even number for the throw of a dice"?


Soalan 16:

-


Soalan 17:

-


Soalan 18:

-


Soalan 19:

Tammy membeli 1½ kg daging. Dia menggunakan 0.87 kg untuk membuat daging bakar. Baki daging disimpan sama banyak ke dalam 3 bekas. Cari jisim dalam g setiap bekas.

Tammy bought 1½ kg of meat. She used 0.87 kg to cook a steak. The remaining meat was divided equally into 3 containers. Find the mass in g of the meat in each container.


Soalan 20:

-


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik UPSR
20 soalan
304 kali dilihat
9 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook