Sukatan dan Geometri Set 10

Soalan 1:

Panjang tali P ialah 1 m 45 cm manakala panjang tali Q ialah 1 m 32 cm. Berapakah jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu?


Soalan 2:

Jumlah 153 cm tambah 209 cm ialah


Soalan 3:

Sebatang paku mempunyai panjang 5 cm. Hamdan membeli 10 batang paku yang sama. Hitungkan panjang kesemua paku tersebut ?


Soalan 4:

Seutas tali mempunyai panjang 2.4 meter. Ibu memotong tali tersebut kepada 6 bahagian yang sama panjang. Kirakan panjang bagi 1 bahagian.


Soalan 5:

Amin berjalan dari sekolah ke rumah sejauh 750 meter setiap hari. Hitungkan jarak Amin ke sekolah dalam masa seminggu ?


Soalan 6:

Tinggi Sudir ialah 1 m 52 cm dan adiknya 1 m 30 cm. Hitungkan tinggi mereka berdua ?


Soalan 7:

Jumlah panjang 7 keping kad ialah 105 cm. Kirakan panjang bagi sekeping kad tersebut ?


Soalan 8:

1000 cm bersamaan berapa meter ?


Soalan 9:

Puan Lily membeli segulung riben mempunyai panjang 150 cm. Dia memotong riben tersebut kepada 5 bahagian. Berapakah panjang 1 bahagian riben tersebut


Soalan 10:

Mail mempunyai 330 cm tali. Dia memotong tali tersebut kepada 3 bahagian dengan sama panjang. Berapakah panjang 1 bahagian tali tersebut?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
214 kali dilihat
26 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook