Nombor dan Operasi Set 7

Soalan 1:

Tiga puluh tujuh peratus dalam angka


Soalan 2:

25/100 = ?


Soalan 3:

Pilih pasangan peratus yang BETUL


Soalan 4:

32% di dalam perkataan adalah ?


Soalan 5:

Tukarkan 0.03 kepada nilai peratus


Soalan 6:

Kheri menduduki satu ujian matematik yang mempunyai 100 soalan. Dia telah menjawab semua soalan dalam masa 50 minit. Kheri mendapat 75 betul dalam peperiksaan tersebut. Berapakah peratus Kheri menjawab soalan dengan salah ?


Soalan 7:

80% kepada pecahan termudah ialah


Soalan 8:

Nyatakan peratusan apabila ditukar kepada pecahan ialah 8/10


Soalan 9:

Apakah nombor perpuluhan yang apabila ditukar kepada peratusan menjadi 72%?


Soalan 10:

Encik Jamlus memelihara 100 ekor itik. 0.64 daripadanya ialah itik jantan. Hitung peratusan itik betina yang dipelihara oleh Encik Jamlus


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
155 kali dilihat
8 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook