Nombor dan Operasi Set 6

Soalan 1:

75/100 = ?


Soalan 2:

Manakah antara berikut paling besar?


Soalan 3:

Manakah antara berikut paling kecil?


Soalan 4:

62.4 + 9.4 - 24.9 = ?


Soalan 5:

Antara berikut yang manakah BETUL


Soalan 6:

Antara berikut yang manakah SALAH


Soalan 7:

Bahagikan 45.67 dengan 8. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan


Soalan 8:

8 - 2.45 + 3.7 = ?


Soalan 9:

Antara berikut, yang manakah anggaran terbaik bagi jawapan 34.78 x 100?


Soalan 10:

Nombor perpuluhan yang manakah apabila dibundarkan kepada perseratus yang terdekat menjadi 36?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
145 kali dilihat
7 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook