Nombor dan Operasi Set 4

Soalan 1:

53 x 7 = ?


Soalan 2:

Apakah hasil darab 182 dan 8 ?


Soalan 3:

Isikan tempat kosong dengan nombor yang sesuai bagi ___ x 17 = 850


Soalan 4:

Antara yang berikut, yang manakah TIDAK BENAR


Soalan 5:

Satu barisan mempunyai 12 orang murid. 6 orang daripadanya ialah murid lelaki manakala selebihnya ialah murid perempuan. Berapakah orang murid lelaki pada 5 barisan yang sama?


Soalan 6:

Antara berikut, yang manakah yang BETUL?


Soalan 7:

Bundarkan hasil darab 11 dan 6 kepada puluh yang terdekat


Soalan 8:

52 x 5 x 2 = ?


Soalan 9:

Berapakah yang perlu didarabkan dengan 28 untuk menghasilkan 1260?


Soalan 10:

Setandan pisang mempunyai 24 biji pisang. Berapakah jumlah pisang pada 6 tandan yg sama?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
406 kali dilihat
82 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook