Nombor dan Operasi Set 3

Soalan 1:

5320 - 1200 = ?


Soalan 2:

Berapakah beza antara 7728 dan 5423?


Soalan 3:

3748 - ____  = 1627. Nyatakan nombor yang tertinggal


Soalan 4:

3520 kurang daripada 8690


Soalan 5:

Antara berikut, yang manakah yang TIDAK BENAR ?


Soalan 6:

Terdapat 2225 kotak minuman di dalam sebuah kedai. 1552 daripadanya telah habis dijual. Berapakah kotak minuman yang belum terjual?


Soalan 7:

Hitungkan beza 6315, 523 dan 1246


Soalan 8:

Antara yang berikut, yang manakah menghasilkan 1337 ?


Soalan 9:

7 ribu - 3235 = ?


Soalan 10:

9 ribu 2 ratus 3 sa - 6 ribu 2 sa


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
174 kali dilihat
19 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook