Nombor dan Operasi Set 2

Soalan 1:

5891 + 336 + 200 = ?


Soalan 2:

Yusman berjaya mengumpulkan 1521 biji guli manakala Yusman mempunyai 8981 biji guli. Berapakah jumlah biji guli yang mereka ada?


Soalan 3:

___ + 5572 = 2491. Nyatakan nombor yang teringgal ?


Soalan 4:

Berapakah nombor yang perlu ditambah daripada 661 untuk dijadikan 3263 ?


Soalan 5:

Hitungkan 3287 + 5663 = ?


Soalan 6:

8 ribu 3 ratus 2 puluh 1 sa + 3 ratus 1 puluh 0 sa = ?


Soalan 7:

5_71 + 2918 = 8289. Apakah nombor yang tertinggal ?


Soalan 8:

Berapakah 2135 lebih daripada 3261 ?


Soalan 9:

Yasmin membeli 3 buah kotak kertas warna yang mempunyai 1250, 890 dan 1350 keping. Berapakah jumlah kesemua kertas tersebut?


Soalan 10:

Antara yang berikut, yang manakah TIDAK BENAR?


Kongsi Set

Semak keputusan anda dengan menghantar jawapan

Statistik Set

Matematik Tahun 3
10 soalan
190 kali dilihat
33 kali dijawab

Statistik Keseluruhan

Jumlah Subjek 22
Jumlah Set 293
Jumlah Soalan 3037
Jumlah Set Dijawab 29332

UjiMinda @ Facebook